Teks Cerita Dalam Pedagogi Hikmah

Story Text of (Wisdom) Pedagogy

Authors

  • Inas Tasnim Roslan Kelantan
  • Hafizhah Zulkifli Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Kata kunci: Teks Cerita, Pedagogi Hikmah, P4C

Abstract

Pelajar yang mempunyai kemahiran kognitif aras tinggi, kreatif dan kritis menjadi satu impian Kementeria Pendidikan Malaysia. Hal ini demikian kerana ia sudah menjadi satu keperluan yang perlu ada dalam diri setiap orang pelajar bagi mencapai kehendak pasaran global. Namun begitu, pencapaian pelajar Malaysia dalam PISA menunjukkan hal yang sebaliknya. Oleh itu, pelaksanaan program pedagogi Hikmah dalam Pendidikan semasa dapat membantu para guru dalam perkembangan daya pemikiran KBAT sekaligus mampu meningkatkan prestasi Pendidikan negara. Ia akan menggalakkan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif berdasarkan bahan rangsangan yang disediakan oleh guru dan sebaliknya. Walaubagaimanapun, teks cerita yang digunakan hendaklah berbeza daripada teks cerita biasa kerana ia mempunyai keistimewaan dan kelebihannya yang tersendiri. Oleh itu, cara pengelolaan aktiviti pembelajaran pedagogi Hikmah juga mempunyai tekniknya yang tersendiri terutamanya dalam teknik penggunaan teks cerita pedagogi hikmah.

References

Rujukan

Hafizhah Zulkifli & Rosnani Hashim. 2019. The Development of Questioning Skills through Hikmah (Wisdom) Pedagogy. Creative Education. 10: 2593-2605.

Hin, K.K. 2020. PISA 2018 and Malaysia. International Journal of Advanced Research in Education and Society, 2(3): 12-18.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2018.Pencapaian Malaysia dalam PISA 2018.

Khalid, Madihah, Rosnani Hashim, Wan Mazwati Wan Yusoff, Suhailah Hussein & Rosemaliza Kamaludeen. 2017. Aplikasi Pendidikan Pedagogi Hikmah Bagi Kemahiran Abad ke-21 Di Sekolah-Sekolah Gombak: Kajian Bagi Subjek Sains dan Pendidikan Islam. In Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Universiti Awam 2017. 13-15

Mohd Syaubari Ohtman & Ahmad Yunus Kassim. 2017. Hubungan Pelaksanaan Komposisi Pembelajaran yang mengintegrasi Kemahiran Berfikir aras Tinggi (KBAT) Dengan pencapaian Pendidikan Silam. Journal of human Development and Communication. 6: 113-128.

Naji, S. & Rosnani Hashim. 2017. History, Theory and Practice of Philosophy for Children. Oxon: Routledge

Nur Syahirah Jarawi & Hafizhah Zulkifli. 2020. Pedagogi Hikmah dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pendidikan Islam. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education. 4(2): 90-102.

Nurul Sakinah Aziz & Hafizhah Zulkifli. 2021. Memahami Keperluan Pembinaan Modul Pedagogi Hikmah Pendidikan Islam Sekolah Menengah. International of Conference on Syariah & Law: Online Conference. hlm 309-322. Diakses di: http://conference.kuis.edu.my/iconsyal/images/eprosiding/1027.pdf (1 Julai 2023)

Robert Fisher. 2013. Teaching Thinking: Philosophy Enquiry in The Classroom. London: British Library

Rosnani Hashim, Wan Mazwati Wan Yusoff, Suhailah Hussein, Madihah Khalid, Rosemaliza Kamaluddin. 2018. Aplikasi Pedagogi Hikmah bagi Pengajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Abad ke-21. Jurnal Pendidikan Malaysia. 43(2): 37-47. Diakses di:https://www.researchgate.net/publication/329286895_Aplikasi_Pedagogi_Hikmah_bagi_Pengajaran_Bahasa_Malaysia_dan_Bahasa_Inggeris_Abad_ke-21_The_Application_of_the_Hikmah_Wisdom_Pedagogy_in_the_Teaching_of_Malay_and_English_Language_in_the_21st_Century (2/7/2023)

Rosnani Hashim. 2022.Pedagogi Hikmah Bagi Kemahiran Insaniah: Panduan Untuk Pendidik. Kuala Lumpur: Pusat Pengajaran Kemahiran Berfikir (CTT) Kuliyyah Pendidikan UIAM.

Rosnani Hashim.2017. Revitalization of Philosophy and Philosophical Inquiry in Muslim Education: The Way Forward. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Sara Stanley. 2012. Why Think? Philosophical play from 3-11. London: British Library.

Trickey, S. & Topping, K.J. 2004. Philosophy for Children: A systematic Review. Research Papers in Education. 19(3):365-380.

Zaidon, S., & Ayob, A. (2013). Kemahiran Bahasa, Penjanaan Idea Dan Penulisan Kanak-Kanak Prasekolah: Language Skills, Idea Generation and Writing Of Kindergarten Children. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 2, 58–82. Retrieved from https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/764

Published

2024-06-30

How to Cite

Roslan, I. T., & Zulkifli, H. . (2024). Teks Cerita Dalam Pedagogi Hikmah: Story Text of (Wisdom) Pedagogy. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 68–75. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/181